Oil Cooler & Water Chineer 製品をすべて見る SIOC-series SIOCI-series SIWC-series Cabinet Aircon 製品をすべて見る Indoor Type Outdoor Type Indoor Type(Roof Type) Water cooled Aircon 製品をすべて見る SCW-1000 SCW-2000 SCW-3000 Cabinet Fan 製品をすべて見る SC-170 SC-153 SC-150S Cabinet Accessories 製品をすべて見る Cabinet Dry Enclosure Heating Unit Cabinet Filter Unit
 • 本社: 053-857-0350~4, 中部事務所: 031-430-3870
 • 見積もりのお問い合わせ
 • オンラインでのご相談

New Product

[OIL COOLER & WATER CHILLER]

SIWC-400H-DUAL

 • Thiết kế nhỏ gọn không có hạn chế về
  không gian
 • Chọn lọc công nghệ kĩ thuật cao để điều
  khiển nhiệt độ làm mát chính xác

[OIL COOLER & WATER CHILLER]

SIOC-2800T-UT

 • Thiết kế nhỏ gọn dạng liền được kết hợp
  với buồng tiện ích máy móc sản xuất
 • Lựa chọn chế độ điều khiển kỹ thuật số để
  điều khiển nhiệt độ làm mát chính xác

Notice & News

ITEM

 • HELUKABEL KOREA
 • Bi-Sonic
 • ACTIVA INC.

Client